top of page
pexels-pixabay-533424.jpg

myDATA

my Digital Accounting and Tax Application

Με την πρόσφατη απόφαση Α 1138/12-6-2020 (ΦΕΚ Β' 2470/22-06-2020), δόθηκαν οδηγίες και ορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα για την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την επωνυμία «MyData».

Είχε προηγηθεί η προσθήκη του νέου άρθρου 15Α με τίτλο «Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών» στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) με το ν.4646/12-12-2019.

Η ανάγκη ενημέρωσης της πλατφόρμας MyData αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των λογιστηρίων τους.

Επιπλέον θα απαιτηθεί κόστος για την μηχανογραφική κάλυψη της επιχείρησης καθώς και κόστος για τον πρόσθετο χρόνο απασχόλησης των λογιστηρίων, ενώ δεν θα υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας σε ότι αφορά την έκδοση παραστατικών με προγενέστερη ημερομηνία.


Σκοπός της πλατφόρμας MyDATA

Κύριος σκοπός της πλατφόρμας MyData είναι η συμφωνία των «Λογιστικών Βιβλίων» κάθε υπόχρεης Επιχείρησης, με τα αντίστοιχα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τις Φορολογικές Δηλώσεις.

Σε περίπτωση «σημαντικής και αναιτιολόγητης ασυμφωνίας », θα διενεργείται Φορολογικός Έλεγχος


Στόχοι – Δυνατότητες της πλατφόρμας MyDATA

• Αναλυτική και σχετικά άμεση διασταύρωση των συναλλαγών μεταξύ των Επιχειρήσεων σε επίπεδο « Εσόδων – Εξόδων » και όχι και σε επίπεδο « Εισπράξεων - Πληρωμών». Αυτό αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην αύξηση των κρατικών εσόδων από τον Φ.Π.Α

• Βελτίωση της διαδικασίας επιλογής δείγματος των Επιχειρήσεων ( Στοχευμένοι Έλεγχοι)

• Αυτόματη συμπλήρωση ορισμένων Φορολογικών Δηλώσεων, με βάση τα δεδομένα των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων»

• Σύγκριση των «δεικτών απόδοσης», μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.


Οφέλη myData

Σημαντικά κρίνονται και τα οφέλη από την εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τις υπόχρεες επιχειρήσεις:

  • Αυτοματοποίηση, τυποποίηση, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή στοιχείων των οικονομικών δεδομένων των Επιχειρήσεων.

  • Μείωση του διαχειριστικού κόστους των Επιχειρήσεων.

  • Αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, με έμφαση στη σταδιακή προσυμπλήρωση (περιοδικές ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος κ.λπ.).

  • Κατάργηση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών.

  • Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων, που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

  • Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασίας επιστροφών Φόρου Εισοδήματος – ΦΠΑ για τις συνεπείς Επιχειρήσεις.


Ποιες είναι οι υπόχρεες επιχειρήσεις

Υπόχρεες για τη διαβίβαση των στοιχείων στην πλατφόρμα MyDATA είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή τρόπου έκδοσης και τήρησης λογιστικών αρχείων και βιβλίων.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους που υπόκεινται σε ειδικό συνταγματικό καθεστώς και για φορείς του Δημοσίου (Δήμους, Περιφέρειες, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) ως προς τις πράξεις ή δραστηριότητες, που γίνονται στα πλαίσια της ενάσκησης δημόσιας εξουσίας τους και δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

myDATA: Join Us
bottom of page